ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 2(Oct 19)*
ಬೊಳ್ಯಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ
ಚಿತ್ತ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 10:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:12:00ಕತ್ತನೆ

*ದಸರಾ/ವಿಜಯದಶಮಿ*

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೇರೆ ಬಳೆಮುರಿ*:ಮಂಜ ಕೇರೆ ಪಾಂಬು; ಚನ್ನ‌ ವಿಸವುಳ್ಳ ಪಾಂಬು. Elaphe helena common trinket snake. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಇರುವ ಹಾವು.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*