AUD-20181105-WA0002ಇಂದೆತ ಕೊಡವ ನಾಳ್:
*ತೊಲೆಯಾರ್ 19(Nov 5)*
ತಿಂಗಳಾಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ
ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ
ರಾಹುಕಾಲ: 7:30 ಗಂಟೆಲಿಂಜ:9:00ಕತ್ತನೆ

ನಿಂಗಕೆಲ್ಲ ಇಂದೆತ ನಾಳ್‌ರ ನಲ್ಲರಿಮೆ

*ಪೂಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್*

*ಕೊಡವ ಅರಿವೋಲೆ*
ಎಳ್ತ್‌ಕಾರ ಡಾ. ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ಸಿ ಉತ್ತ‌ಯ್ಯ ಪಿಞ್ಞ ಬೊವ್ವೇರಿಯಂಡ ತಂಗಮ್ಮ ಉತ್ತಯ್ಯ

ಇಂದೆತ ಸಬ್ದ *ಕೊಕ್ಕೆ ಚಾಲ್*:ಬಾಲ್‌ರ ತುದಿಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳ ಜಾತಿರನ್ನ‌ಕೆ ಕೆಣಿ ಪಡ್‌ಚಂವ. Cunning behaviour like that of an animal with a hook shaped tail. ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ನಡತೆ.

*Polakathra* *_Suddhi Samachara_* by Akashvani Madikeri FM 103.1 MHz. Audio courtesy: Ammanichanda Chethan Chinnappa

*Team Kodavaame*