*ಕೊಡಗು*

*ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ* ಭಾರತೀಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, *ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ* ಎಲ್ಲಾ *ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.*