ಮಾದಾಪುರದ ಶಿರಂಗಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 300 ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅವರತ್ತ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.

*ಸುದ್ದಿಮನೆ* *Kodagu Bulletin*